İlkelerimiz

Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı
Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
Dürüstlük
Çevreye duyarlılık
Sağlıklı Kentleşme
Eğitimli Personel ve Güler yüzlü Hizmet
Yeşil ve Ferah Bir Sarıkaya 
Adil ve tarafsız olmak
Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
Vatandaş odaklı  hizmet
Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
Şeffaflık
Hesap verilebilirlik
Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak

TOP