SARI ZEYBEK İŞ MERKEZİ SATIŞ İLANI

Sarı Zeybek İş Merkezi Satış İlanı

  SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

          Mülkiyeti Belediyemize ait Ada: 103 Paersel: 31 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan Sarızeybek İş Merkezi ve Kültür Binası  zemin katında bulunan aşağıda cinsi ve özellikleri yazılı dükkanların ve 1. Katında bulunan ofislerin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık artırma Usulü ile 29.08.2016 Pazartesi günü saat : 11.00’ de  Belediye Meclis Toplantı Odasında encümen huzurunda Açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

                İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dökümanları mesai saatleri dahilinde 100,00.-Tl karşılığında  Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminden satın alınabilir.

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • İmza Sirküsü.
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminatı ve 100 TL ihale şartname bedeli ihale saatine kadar yatıracaktır.

            Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                Av. Ömer AÇIKEL

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

SARIZEYBEK İŞ MERKEZİ DÜKKAN SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ 

SIRA

ADA

PARSEL

MAHALLESİ

DÜKKAN NO

SATILACAK DÜKKANIN

TOPLAM MUAMMEN  BEDELLERİ 

DÜKKAN GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

NO

NO

N0

ÖZELLİKLERİ

1

103

31

KAPLICA

1

Okullar sokak  Zemin kat

335,000,00

10100,00

2

103

31

KAPLICA

2

Okullar sokak  Zemin kat

165,000,00

5000,00

3

103

31

KAPLICA

3

Okullar sokak  Zemin kat

165,000,00

5000,00

4

103

31

KAPLICA

4

Okullar sokak  Zemin kat

165,000,00

5000,00

5

103

31

KAPLICA

5

Okullar sokak  Zemin kat

165,000,00

5000,00

6

103

31

KAPLICA

6

Okullar sokak  Zemin kat

375,000,00

11500,00

7

103

31

KAPLICA

7

Okullar sokak  Zemin kat

375,000,00

11500,00

8

103

31

KAPLICA

8

Okullar sokak  Zemin kat

350,000,00

10500,00

9

103

31

KAPLICA

9

Okullar sokak  Zemin kat

250,000,00

7500,00

10

103

31

KAPLICA

10

Okullar sokak  Zemin kat

85,000,00

2600,00

11

103

31

KAPLICA

11

Okullar sokak  Zemin kat

90,000,00

3000,00

12

103

31

KAPLICA

12

Okullar sokak  Zemin kat

95,000,00

3000,00

13

103

31

KAPLICA

13

Okullar sokak  Zemin kat

100,000,00

3000,00

14

103

31

KAPLICA

14

Okullar sokak  Zemin kat

95,000,00

3000,00

15

103

31

KAPLICA

15

Okullar sokak  Zemin kat

70,000,00

2500,00

16

103

31

KAPLICA

16

Okullar sokak  Zemin kat

75,000,00

2500,00

17

103

31

KAPLICA

17

Okullar sokak  Zemin kat

75,000,00

2500,00

18

103

31

KAPLICA

18

Okullar sokak  Zemin kat

75,000,00

2500,00

SARIZEYBEK İŞ MERKEZİ BÜRO/OFİS SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ

 

SIRA

ADA

PARSEL

MAHALLESİ

OFİS NO

SATILACAK OFİSİN

MUAMMEN  BEDELLERİ 

OFİS GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

NO

NO

N0

ÖZELLİKLERİ

1

103

31

KAPLICA

1

Okullar sokak  1. kat

160,000,00

5000,00

2

103

31

KAPLICA

2

Okullar sokak  1. kat

140,000,00

4500,00

3

103

31

KAPLICA

3

Okullar sokak  1. kat

125,000,00

4000,00

4

103

31

KAPLICA

4

Okullar sokak  1. kat

125,000,00

4000,00

5

103

31

KAPLICA

5

Okullar sokak  1. kat

125,000,00

4000,00

6

103

31

KAPLICA

6

Okullar sokak  1. kat

180,000,00

550000

7

103

31

KAPLICA

7

Okullar sokak  1. kat

170,000,00

5500,00

8

103

31

KAPLICA

8

Okullar sokak  1. kat

95,000,00

3000,00

9

103

31

KAPLICA

9

Okullar sokak  1. kat

93,000,00

3000,00

10

103

31

KAPLICA

10

Okullar sokak  1. kat

98,000,00

3000,00

11

103

31

KAPLICA

11

Okullar sokak  1. kat

110,000,00

3500,00

12

103

31

KAPLICA

12

Okullar sokak  1. kat

110,000,00

3500,00