Sarıkaya Belediyesi

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Geri

15 Haziran 2023

       İ            L           A           N     

 

       SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                        Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Bahçelievler Mahallesi Hacı Hasan Bor parkı yanında bulunan 10 adet büfenin kira ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 20.06.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

                İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde  görülebilir.

 

            İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                      

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • Kimlik fotokopisi /vergi kimlik numarasının bulunduğu evrak
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhalesine girecek kişi geçici teminat 300,00 tl. ihale saatine kadar yatıracaktır.
  • Kanuni yerleşim yeri sahibi olmak ve en az 2 yıl süreyle İlçe merkezinde ikamet etmek.
  • İlçe merkezinde veya başka bir yerde kendi adına veya 1. Derece yakınları adına herhangi bir işyeri olmadığına dair belge.
  • Kendi adına veya 1. Derece yakınları adına aylık gelir olarak 15.000,00 tl den aşağı geliri olduğuna dair belge.
  • Gerekli bilgiler ve şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

 

           

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

           

            Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlanen duyurulur.

 

 

         Av. Ömer AÇIKEL

                                                 Belediye Başkanı