Sarıkaya Belediyesi

İMAR PLANI

Geri

İMAR PLANI

İmar planı, imar yapılacak bir yerin detaylı bilgilerini içeren bir harita olarak tanımlanabilir. İmar planları; Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı gibi farklı çeşitlerden oluşur.

  • Mekânsal Strateji Planları:Türkiye genelinde 1/ 250.000 – 1/ 500.000 veya daha büyük ölçekli haritalar üzerinde yapılır.
  • Çevre İmar Planları: 1/ 50.000 – 1/ 100.000 ölçekli olup en az bir ili kapsayacak şekilde yapılır.
  • Nazım İmar Planları: Genellikle 1/ 50.000 – 1/ 25.000 ölçekli olup Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. Nazım İmar Planı kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini gösteren plandır.
  • Uygulama İmar Planı: İlçe belediyesi tarafından yapılarak Büyükşehir meclisinin onayına gönderilen 1/ 1000 ölçekli planlardır. İnşaat yapılabilecek son hale gelen planlar Uygulama İmar Planlarıdır. Arsa seçiminde vatandaşların imar durumuna baktığı yer işte bu Uygulama İmar Planlarıdır. Uygulama İmar Planları, arsaların üzerinde ne inşa edilebileceğini gösterir. Konut alanı, Ticari alan, Yeşil alan, Okul, Park, Bahçe, Hastane, Yol, Cami tüm şehir ve sosyal yaşam alanları uygulama imar planında yer alır.
  • Mevzi İmar Planı: Mevcut planların, yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması halinde veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ilgili idarece belirlenmesi halinde yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan plandır.
  • Revizyon İmar Planı: Mevcut planların yenilenmesidir.