Sarıkaya Belediyesi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Geri

Fevziye Cansu

Fevziye Cansu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Sosyal İşler Birimi, Evde Hasta Bakım Birimi, Proje Birimi, Sosyal Yardım Evi ve Kütüphane olmak üzere beş birimden oluşmaktadır. Görevi: Çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda daha modern ve yaşanılabilinir bir Sarıkaya için; kültürel ve sosyal alandaki her türlü faaliyetin projelendirmesini ve organizasyonunu gerçekleştirmek.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.