TELEFONLAR


Belediye Telefon Rehberi

BELEDİYE TELEFONLARI

  • Belediye Başkanı: 03547721101

  • Başkan Yardımcısı: 03547721112

  • Yazı İşleri Müdürü: 03547721056

  • Hesap İşleri Müdürü: 03547721019

  • Belediye Başkanı Sekreterlik: 03547721017

  • Belediye Başkanı Sekreterlik: 03547721102

  • Belediye Santral: 03547721769

  • Belediye Santral: 03547721849

  • Belediye Faks: 03547721850

  • Makine İkmal Şefliği: 03547724557