Sarıkaya Belediyesi

HAYVANCILIK

Geri

HAYVANCILIK

Hayvansal gıdaların ve ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan havyan yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımını kapsayan tarım kolu genel anlamıyla hayvancılık olarak adlandırılmaktadır. Hayvancılık yalnızca hayvan yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı ve beslenmesinden oluşan bir tarım değil aynı zamanda ekonomiyi, işletme teknolojilerini ve pazarlama gibi pek çok üretime yönelik bilimsel öğeleri de içine alan geniş bir konudur. Hayvansal üretimin hemen tüm çeşitlerini de içine alan bu sektör, tarımsal ekonomi içinde büyük bir yere sahiptir. Hayvancılık, tarımı yapılan hayvanların sınıflarına göre altı ana üretim kolunda sürdürülen faaliyetleri kapsar. Bu sınıflama üretimi yapılan hayvanların ve elde edilen ürünlerin türlerine göre değişiklik göstermektedir.