Sarıkaya Belediyesi

SANAYİ SU ABONELİĞİ GEREKLİ EVRAKLAR

Geri

SANAYİ SU ABONELİĞİ GEREKLİ EVRAKLAR

1.Başvuru Dilekçesi

2.Tapu Fotokopisi

3.İskan Belgesi

4.DASK Sigorta Poliçesi

5.Ortaklar ise Noterden Yetkili imza Sirküleri

6.Kiracyı ise Kira Sözleşmesi

7.Kiracı ise Kiracının Kimlik Fotokopisi

8.Vergi Levhası

9.BELEDİYE ile yapılmış Abone Sözleşmesi

10.Tahakkuk Makbuzu (Belediye Harcı)

11.Belediyemizde Sicili yoksa kiracy iseKimlik Fotokopisi ve İkametgâh Adresi – Ortaklar ise İkametgâh Adresi

12.Belediye Fen işleri Olur Yazısı

13.Faaliyet Belgesi

14.Su Abonelik ücreti yatırılacaktır.