Sarıkaya Belediyesi

TARIM

Geri

TARIM

TARIM-HAYVANCILIK VERİLERİ   TARIM VE HAYVANCILIK

Kültür Arazisi (Tarla+Mera+Orman) Ha 997.333 (2018 Yılı) Büyükbaş Hayvan Sayısı (Sığır+Manda) 242.000 Küçükbaş Hayvan Sayısı (Koyun+ Keçi) 370.000 Kanatlı Sayısı 757.172 Et Üretimi Ton/Yıl 15.753 Süt Üretimi Ton/Yıl 276.889 Yumurta Üretimi (Adet/Gün) 512.846 Arı Kovan Sayısı 31.383 Bal Üretimi Kg/yıl 496.000 Tarımsal ve Hayvansal Üretimin Toplam Değeri: 3.051.018.000 TL/ (2017 Yılı TUİK Verileri)   Ülke genelinde ilimiz;   Yeşil mercimek üretiminde 1. Sırada, Şekerpancarı üretiminde 2. Sırada, Buğday üretiminde 5. Sıradadır. TARIM-HAYVANCILIK VERİLERİ   TARIM VE HAYVANCILIK     Kültür Arazisi (Tarla+Mera+Orman) Ha 997.333 (2018 Yılı) Büyükbaş Hayvan Sayısı (Sığır+Manda) 242.000 Küçükbaş Hayvan Sayısı (Koyun+ Keçi) 370.000 Kanatlı Sayısı 757.172 Et Üretimi Ton/Yıl 15.753 Süt Üretimi Ton/Yıl 276.889 Yumurta Üretimi (Adet/Gün) 512.846 Arı Kovan Sayısı 31.383 Bal Üretimi Kg/yıl 496.000   Tarımsal ve Hayvansal Üretimin Toplam Değeri: 3.051.018.000 TL/ (2017 Yılı TUİK Verileri)   Ülke genelinde ilimiz;   Yeşil mercimek üretiminde 1. Sırada, Şekerpancarı üretiminde 2. Sırada, Buğday üretiminde 5. Sıradadır.   İLİN ARAZİ KULLANIM DURUMU (2017 Yılı )   A-   Genel Kültür Arazileri Miktarı (Ha) İlin Yüzölçümüne Oranı (%) Tarla Arazisi Hububat 348.712 42 Bakliyat 37.517 Sanayi Bitkileri 32.410 Yem Bitkileri 16.110 Yağlı Tohumlar 9.620 Nadas Alanı 143.635 Bağ Bahçe Arazisi Bağ 3.223 1 Meyvelik 2.649 Sebzelik 3.457 Toplam İşlenen Tarım Alanı 597.333   Çayır Ve Mera Alanları 160.000 11                                Orman Alanı 240.000 17 *Genel Kültür Arazisi Toplamı 997.333   Diğer (Tarım Dışı Alan) 410.067 29 Toplam 1.407.400 100