Sarıkaya Belediyesi

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Geri

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Yapı Kullanma izin Belgesi (İSKÂN) Başvuru Dilekçesi

2.Dilekçe ekinde Durum Haritası (Harita Mühendisince Hazırlanacak)

3.SGK ilişik Kesme Belgesi (Belediyece Üst yazı yazılacak)

4.Vergi ilişik Kesme Belgesi (Belediyece Üst yazı yazılacak)

5.Yapı denetim veya  Fenni Mesul İş bitim belgeleri 

6.Binanın Mimari Projeye Uıgunluşu Kontrol Edilecek. (Balkon, Merdiven Korkulukları Dış Sıva ve Dış Cephe Boıası, Camı, Çevreler vs.)

7.Belediye Veznesine yapı Kullanma izin Belgesi yatırıldığına dair Makbuz